Прочитати повністю: https://www.rbc.ua/rus/news/zakon-osobom-statuse-ordlo-pomozhet-prodolzhit-1608040704.html