Прочитати повністю: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-bolshe-vlyaetsya-nadezhnym-partnerom-1552918350.html